"embroidered design" — Słownik kolokacji angielskich

embroidered design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): haftowany projekt
  1. embroidered przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Late period jackets acquired a much more elaborate label with an embroidered design and the "Polar Gear" identity.

    Podobne kolokacje: