"emblematic image" — Słownik kolokacji angielskich

emblematic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): symboliczny obraz
  1. emblematic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever the tale, he telegraphs the drama of the moment through an emblematic image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo