"emaciated woman" — Słownik kolokacji angielskich

emaciated woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniszczona kobieta
  1. emaciated przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The offers the emaciated women made turned Groves' ears red.

    Podobne kolokacje: