"electrifying moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elektryfikując moment
  1. electrifying przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was not even the most electrifying moment of the day.

    Podobne kolokacje: