"election news" — Słownik kolokacji angielskich

election news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości wyborcze
  1. election rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least once a week, Motorola will send election news and information to the cellphones of consumers who sign up online.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo