"elderly man" — Słownik kolokacji angielskich

elderly man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starszy człowiek
  1. elderly przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 9, the elderly men get ready to go home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo