"elbow way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "elbow way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
  1. przepychać się
    There were so many people that I had to elbow my way to the exit. (Było tak dużo ludzi, że musiałem przepychać się do wyjścia.)

"elbow way" — Słownik kolokacji angielskich

elbow way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga łokcia
  1. elbow rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although ethnic restaurants have had to elbow their way into the French consciousness, they are now part of everyday life.

    Podobne kolokacje: