"ekstrawaganckie ubranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ekstrawaganckie ubranie" po polsku

"ekstrawaganckie ubranie" — Słownik kolokacji angielskich

fashion statement kolokacja
  1. fashion rzeczownik + statement rzeczownik = ekstrawaganckie ubranie
    Bardzo silna kolokacja

    You mean he was trying to make a fashion statement?

powered by  eTutor logo