"ekonomiczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ekonomiczny" po polsku — Słownik angielsko-polski

ekonomiczny

przymiotnik
 1. economic *****
  • ekonomiczny, ekon. (skrót), gospodarczy (np. wskaźnik, wzrost), gosp. (skrót)
   Last week's meeting was about the economic and financial situation. (Ubiegłotygodniowe posiedzenie dotyczyło sytuacji gospodarczej i finansowej.)
   We are living in a time of global economic transition. (Żyjemy w czasach światowych przemian ekonomicznych.)
 2. economical
  • ekonomiczny, oszczędny
   I chose this car, because it's economical. (Wybrałem to auto, ponieważ jest ekonomiczne.)
   Toyota Prius is more economical than Hummer. (Toyota Prius jest bardziej oszczędna niż Hummer.)
   link synonim: provident
 3. fuel-efficient
 4. economy *****
  • ekonomiczny, oszczędny
   My wife's economy. (Moja żona jest oszczędna.)
   I want to be more economy. (Chcę być bardziej oszczędny.)
   This car is economy. (Ten samochód jest ekonomiczny.)
 5. sparing
  • oszczędny, ekonomiczny
   She's sparing with words. (Ona jest oszczędna w słowach.)