"effective vaccination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne szczepienie
  1. effective przymiotnik + vaccination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These limits may define a very brief interval for effective vaccination of gilts that are bred before 7 months of age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo