MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective resistance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny opór
  1. effective przymiotnik + resistance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It marked the end of any effective Indian military resistance.

powered by  eTutor logo