"effective oversight" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne niedopatrzenie
  1. effective przymiotnik + oversight rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The core issue is whether or not there can be effective academic oversight of classified research.

    Podobne kolokacje: