BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective leadership" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne przywództwo
  1. effective przymiotnik + leadership rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He came to the attention of senior officers for his effective leadership.

powered by  eTutor logo