"effective leader" — Słownik kolokacji angielskich

effective leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny przywódca
  1. effective przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is an effective leader, but does not think so.

powered by  eTutor logo