BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective force" — Słownik kolokacji angielskich

effective force kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktyczna siła
  1. effective przymiotnik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even if a decision had been made to use ground forces, it would have taken many months to transport an effective force to the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo