"effective engagement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywające zaręczyny
  1. effective przymiotnik + engagement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This context is crucial for the student's effective engagement with the social, cultural, political and religious values of First Nations communities.

    Podobne kolokacje: