"effective elimination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna eliminacja
  1. effective przymiotnik + elimination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, according to the UFCW, this would have "resulted in the effective elimination of healthcare retirement benefits for workers" [1].

    Podobne kolokacje: