"effective deployment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne rozmieszczenie
  1. effective przymiotnik + deployment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The use of pupil-managed learning has profound implications for the more effective deployment of skilled resources.

    Podobne kolokacje: