"effective countermeasure" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny countermeasure
  1. effective przymiotnik + countermeasure rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In practice, flares proved to be highly effective countermeasure against both versions of the Strela-2.

    Podobne kolokacje: