"effective contraception" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna antykoncepcja
  1. effective przymiotnik + contraception rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Before the appearance of effective contraception, infanticide was common in brothels.

    Podobne kolokacje: