BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective advocate" — Słownik kolokacji angielskich

effective advocate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny adwokat
  1. effective przymiotnik + advocate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was widely known as an effective advocate, especially in jury trials.

powered by  eTutor logo