BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective action" — Słownik kolokacji angielskich

effective action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne działanie
  1. effective przymiotnik + action rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What gets less attention is the question of how to take effective action when we do get involved.

powered by  eTutor logo