"edukacja szkolna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "edukacja szkolna" po polsku — Słownik angielsko-polski

edukacja szkolna

rzeczownik
  1. school education  

"edukacja szkolna" — Słownik kolokacji angielskich

school education kolokacja
  1. school rzeczownik + education rzeczownik = edukacja szkolna
    Bardzo silna kolokacja

    During her high school education, she was one of the best students.