"economical way" — Słownik kolokacji angielskich

economical way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekonomiczna droga
  1. economical przymiotnik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is an extremely economical way to attack our troops.

    Podobne kolokacje: