"economic actor" — Słownik kolokacji angielskich

economic actor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podmiot gospodarczy
  1. economic przymiotnik + actor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The way in which powerful economic actors seek to bend the market is obviously an important part of Smith's doctrine.

    Podobne kolokacje: