"eat together" — Słownik kolokacji angielskich

eat together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz razem
  1. eat czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But if you go with a group, they might want to eat together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo