"eat salad" — Słownik kolokacji angielskich

eat salad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz sałatkę
  1. eat czasownik + salad rzeczownik
    Silna kolokacja

    After this meal, she'd be eating salads for the next two weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo