"eat fruit" — Słownik kolokacji angielskich

eat fruit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz owoc
  1. eat czasownik + fruit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were also the group least likely to eat fresh fruit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo