"eastern time" — Słownik kolokacji angielskich

eastern time kolokacja
Popularniejsza odmiana: Eastern time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wschodni czas
  1. eastern przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Ray asked, looking again at his watch, which was still on Eastern time.

    Podobne kolokacje: