BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"earthly affair" — Słownik kolokacji angielskich

earthly affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa ziemskiego
  1. earthly przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When I return, I hope to see more letters from folks who are influential in earthly affairs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo