"earnings news" — Słownik kolokacji angielskich

earnings news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarobki wiadomości
  1. earnings rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But that was not enough to offset some disappointing earnings news.

    Podobne kolokacje: