"earn awards" — Słownik kolokacji angielskich

earn awards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób nagrody
  1. earn czasownik + award rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In total, the program has earned no less than 29 awards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo