"early woodcut" — Słownik kolokacji angielskich

early woodcut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny drzeworyt
  1. early przymiotnik + woodcut rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most early woodcuts of all types were coloured after printing, either by hand or, from about 1450 onwards, stencils.

    Podobne kolokacje: