"early winner" — Słownik kolokacji angielskich

early winner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny zwycięzca
  1. early przymiotnik + winner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It makes me feel really good," Pettitte said when the other early 10-game winners were mentioned.

    Podobne kolokacje: