"early victory" — Słownik kolokacji angielskich

early victory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne zwycięstwo
  1. early przymiotnik + victory rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Poles won two early victories before the tide began slowly to turn against them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo