"early trend" — Słownik kolokacji angielskich

early trend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna tendencja
  1. early przymiotnik + trend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And contrary to earlier trends, most have taken jobs with big companies.

    Podobne kolokacje: