"early trade" — Słownik kolokacji angielskich

early trade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny handel
  1. early przymiotnik + trade rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These circumstances were typical of early trade in the province.

    Podobne kolokacje: