"early taste" — Słownik kolokacji angielskich

early taste kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny smak
  1. early przymiotnik + taste rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was an early taste of things to come.

    Podobne kolokacje: