"early support" — Słownik kolokacji angielskich

early support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne wsparcie
  1. early przymiotnik + support rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And he has a wave of early support in polls that looks tidal.

    Podobne kolokacje: