"early sunlight" — Słownik kolokacji angielskich

early sunlight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne światło słoneczne
  1. early przymiotnik + sunlight rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Hills with trees that were black against the early sunlight.

    Podobne kolokacje: