"early society" — Słownik kolokacji angielskich

early society kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsze społeczeństwo
  1. early przymiotnik + society rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The typical organization of early society was based upon the patriarchal family.

    Podobne kolokacje: