"early science" — Słownik kolokacji angielskich

early science kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna nauka
  1. early przymiotnik + science rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mather was influential in early American science as well.

    Podobne kolokacje: