"early researcher" — Słownik kolokacji angielskich

early researcher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny pracownik naukowy
  1. early przymiotnik + researcher rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    John Money is perhaps the best-known early researcher in this area.

    Podobne kolokacje: