"early redemption" — Słownik kolokacji angielskich

early redemption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny spłata
  1. early przymiotnik + redemption rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And each dip made another bond issue outstanding eligible for early redemption.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo