"early pronouncement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne oświadczenie
  1. early przymiotnik + pronouncement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the same time, early pronouncements of success or failure have a cumulative effect.

    Podobne kolokacje: