"early production" — Słownik kolokacji angielskich

early production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna produkcja
  1. early przymiotnik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The team are said to be in early production of a second feature film.

powered by  eTutor logo