"early president" — Słownik kolokacji angielskich

early president kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny prezydent
  1. early przymiotnik + president rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Three doctoral students have published a detailed article linking the university's founders and early presidents to the slave trade.

    Podobne kolokacje: