"early presenter" — Słownik kolokacji angielskich

early presenter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny prezenter
  1. early przymiotnik + presenter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Germain was one of the early presenters of mind reading effects in his show.

    Podobne kolokacje: