"early pottery" — Słownik kolokacji angielskich

early pottery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne garncarstwo
  1. early przymiotnik + pottery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout early Chinese pottery and sculpture, objects do not seem so much to have been created as to have created themselves.

    Podobne kolokacje: