"early population" — Słownik kolokacji angielskich

early population kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna populacja
  1. early przymiotnik + population rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was to be expected if the joint groups had survived from an earlier, more widespread population.

    Podobne kolokacje: